Der henvises til fælles mål https://emu.dk/grundskole/idraet/faelles-mal