I de enkelte fag er der udarbejdet læseplaner, hvor man kan se hvad eleverne forventes at lære på de forskellige klassetrin.


Faglighed

Fra undervisningsministeriet side skærpes kravene til faglighed, kvalitet og evaluering i undervisningen løbende. Vi forsøger på Frøbjerg Orte friskole at værne om en undervisning der forholder sig til samfundets krav, forventninger og udvikling.

For netop at skærpe fagligheden, bliver årsplanerne tilrettelagt så den røde tråd gennem skoleforløbet er synlig. Vi evaluerer løbende på vores undervisningsmaterialer og varierer og udskifter disse jævnligt.

Med faglighed forstår vi en undervisning hvor omdrejningspunktet er det emne der skal undervises i, hvor der er plads til den enkelte, og til at opnå læring på flere niveauer og med forskellige metoder.

Fagligheden kommer til udtryk gennem kommunikation og medejerskab. Eleverne tilegner sig kompetencer gennem et undervisningsrum hvor lærerne er elevernes ”medspillende modspillere”. Fagligheden er synlig i rummet når elverne stiller kritiske spørgsmål, forholder sig personligt og tager stilling.

Vi prioriterer at lærerne underviser i de fag, som de har mest kompetence i og brænder mest for, da engagement og overskud i et fag fordrer kreativiteten i undervisning.  Vi lægger vægt på at faglighed og kreativitet er hinandens forudsætninger.


Se fagplanerne for de enkelte fag

I menuen nederst i højre side kan du klikke ind og læse om indhold og slutmål for de enkelte fag. Derudover vil læseplanerne ligge som pdf'er nederst.