Skolens ledelse kan – på grund af særlige begivenheder i familien m.v. – give en elev tilladelse til at holde ekstraordinært fri fra skole uden for de almindelige ferier og fridage.

Afgørelsen om ekstraordinær frihed træffes på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som en imødekommelse vil indebære. Der ses i øvrigt på den pågældende elevs øvrige samlede fravær.

I perioden, hvor eleven er fraværende, tager forældrene ansvaret for undervisningen. Forældre skal være indforstået med at længerevarende fravær fra skolen kan have konsekvenser for deres barns indlæring. Klassens lærere kan give anvisning på, hvor langt man regner med, at klassen vil være i deres materialer/bøger – men det er ikke et krav.

Forældre eller myndighedshaver skal udfylde blanketten Anmodning om fritagelse fra undervisning. Herefter tager skoleledelsen kontakt til klassens lærere og drøfter fritagelsen.

 

Skema til anmodning om fritagelse fra undervisning

Ønsker I jeres barn fritaget fra undervsingen, vil vi bede jer printe dette skema og aflevere det i udfyldt stand;

Anmodning om fritagelse fra undervisning (pdf)