Sygemeldinger og/eller andet fravær på dagen skal ringes ind på 64451328 - tryk 4 for sygemelding. Oplys barnets navn og klasse, samt symptomer eller årsag til frævær. Vi aflytter telefonsvareren inden dagens undervisning starter.

Hvis vi ikke har modtaget en sygemelding eller anden årsag til fravær, inden skoledagen starter, kontakter vi jer. Dette for at sikre, at alle vores børn kommer sikkert i skole.  

Ved længere tids fravær/planlagt fravær se "Fritagelse fra undervisningen".