7.50 -   8.00 Godmorgen ved lærer i 0.-5. klasse
8.00 -   8.15 Morgensamling i aula med fortælling, orientering og sange
8.15 -   9.00 1. lektion 
9.00 -   9.45 2. lektion 
9.45 - 10.15 Pause 30 min., hvor alle er ude (tre klimt, hvis det regner)
10.15 - 11.00 3. lektion
11.00 - 11.50 4. lektion, indeholder også spisepause
11.50 - 12.20 Pause 20 min., hvor alle er ude (tre klimt, hvis det regner)
12.20 - 13.05 5. lektion
13.05 - 13.50 6. lektion
Pause 5 min
13.55 - 14.40 7.  lektion
14.40 - 15.25 8.  lektion


Ringning

Der ringes ind til time af gårdvagten.
Der ringes ikke ud. Læreren styrer tiden.


Mødetid

Eleverne kan møde fra kl. 7.45 i så god tid, at tasken og jakken er på plads inden morgensang. I 0.-3. klasse låses først op, når lærere kommer kl. 7.50.