Skole

0. – 3. klasse Kr. 1.434,00 pr. måned

4. – 9. klasse Kr. 1.582,00 pr. måned

Der betales i 11 måneder – juli måned er betalingsfri.

Morgen-modul Kr. 550,00 pr. måned
Kl. 06.15 – 08.00

Eftermiddags-modul Kr. 1.325,00 pr. måned
Kl. 13.05 – 16.45
(fredag dog til kl. 16.15)

Heldags-modul Kr. 1.875,00 pr. måned
Kl. 06.15 – 16.45
(fredag dog til kl. 16.15)

Børnehaven

Kr. 2.090,00 pr. måned

Der betales i 12 måneder.

30 timers plads (kun ved barsels- eller forældreorlov) Kr. 1.467 pr. måned.

Det år man starter i skole, er juli måned betalingsfri.

Vuggestuen

Kr. 3.843,00 pr. måned

Der betales i 12 måneder.

30 timers plads (kun ved barsels- eller forældreorlov) Kr. 2.565 pr. måned.

Søskenderabat

Er der flere søskende i børnehaven, gives der 50 % rabat på disse.
Dette gælder også, hvis der er søskende i andre kommunale dagtilbudsordninger.
Der betales daginstitutionstakst i 12 måneder.

Rabat ved søskende i både SFO, børnehave og vuggestue

Ingen rabat på 1. barn – for alle efterfølgende børn ydes der 50% rabat på billigste pris.
Denne rabat gælder dog ikke i juli måned, da juli er betalingsfri forSFO’ensvedkommende.

BEMÆRK: BETALING SKAL SKE VIA BETALINGSSERVICE

Skolepengene dækker undervisning, bøger, hæfter og materialer, men ikke 6. klasses bornholmertur og 9. klasses tur. Ej heller transportudgifter i forbindelse med lange ekskursioner.
Skolepengene betales i 11 månedlige rater fra 1. august, senest den 5. i hver måned.

Princip for betaling og restancer

Betaling

Skolepenge, SFO-betaling, Børnehave-betaling m.m. (herefter kaldet skolepenge) fastsættes af bestyrelsen.

Opkrævning

Skolepenge opkræves månedsvis forud via NETS. Der indbetales via BetalingsService.

Manglende betaling

Såfremt betaling af skolepenge ikke er tilgået skolen senest den 20. i måneden fremsendes en betalingspåmindelse tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00.
Efterfølgende fremsendes yderligere 2 rykkerskrivelser – begge tillagt et rykkergebyr på kr. 100,00.
Det er muligt at indgå en afdragsordning på skyldigt beløb – kontakt skolens kontor.
Ved manglende betaling i tre på hinanden følgende måneder vil sagen overgå til inkasso, og alle udgifter i forbindelse hermed afholdes af skyldner.
Hvis det skyldige beløb stadig ikke bliver indbetalt vil familiens børn automatisk blive udmeldt af Friskolen/Børnehaven.

Princip for betaling og restancer vedtaget i bestyrelsen 19.06.2012