Målsætning

Hobbittens målsætninger tager sit udgangspunkt i Frøbjerg-Orte Friskoles værdigrundlag.


Derudover arbejder vi specielt med følgende:

  • Der skal være plads til alle, men vi accepterer ikke alt.
  • Vi skaber rammer for børnene, hvor de møder tillid og forståelse, så de selv kan udvikle tillid og forståelse.
  • Alle børn og voksne skal indbyrdes udvise respekt for hinanden i tale og handling.
  • Børnene skal være medansvarlige, når de går ud af 3. klasse.

Samarbejde

For at tilgodese det enkelte barns behov, trivsel og udvikling vægter vi samarbejdet, lærerne, det pædagogiske personale og forældrene, meget højt. Det er vigtigt for os, at der er en rød tråd mellem skole, hjem og fritid. Lærerne og det pædagogiske personale laver i fællesskab med hjemmet aftaler vedr. det enkelte barn for at imødekomme barnets behov.

Samarbejdet har til formål at benytte de forskellige faggruppers viden og kompetencer for at styrke barnets alsidighed, udvikling og trivsel for her igennem at give barnet de bedste forudsætninger for et godt børneliv.

Aktivitetskalender                                                                                                                         

Vores bevægelsestilbud og kreative tilbud kører efter en kalender. Denne bliver sendt ud via intra. Her er det muligt at orientere sig om de mange forskellige aktiviteter vi tilbyder. 

Årets gang

Vi følger årets gang og laver forskellige kreative ting i forbindelse med højtiderne. Det kan være fx påskeklip, hyldebærsaft, høst-dekorationer, konfekt, juleting m.m.

Udover ovenstående er der mulighed for at gå i gymnastiksalen, i skoven, computer/bog rummet eller sysle med noget fra ”de kreative kasser” i Hobbitten. Hobbitten er børnenes store frikvarter og alle tilbud er frivillige.