Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi. Skolelederen har det daglige økonomiske og det pædagogiske ansvar på skolen, men bestyrelsen er med til at bestemme skolens mål og pædagogiske linie. Forældrekredsen ansætter skolens leder efter indstilling fra bestyrelsen.

Der holdes generalforsamling hvert år i april, hvor der vælges 7 repræsentanter, 2 suppleanter til bestyrelsen, en tilsynsførende og en revisor.

Der vælges på skift 4 og 3 repræsentanter, som sidder i 2 år. 1. suppleanten deltager i bestyrelsens møder.

Den samlede bestyrelse kan kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hvem sidder i bestyrelsen?

 

Formand: Ole Skaarup Nielsen. Valgt 2018 for perioden 2018-2020
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 40133088


 

Næstformand: Søren Hess. Valgt 2019 for perioden 2019-2021
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 22979119


 

Kasserer: Camilla Mehl-Ludvigsen. Valgt 2018 for perioden 2018-2020
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 20780764

 

 

Bestyrelsesmedlem: Tobias Perquin. Valgt 2018 for perioden 2018-2020
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 72203471 

Bestyrelsesmedlem: Ulrik Vendelbo. Valgt 2019 for perioden 2019-2021
Tlf: 60130123
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Bestyrelsesmedlem: Helle Wittrup-Jensen. Valgt 2019 for perioden 2019-2021
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 81711555

 

 

  

 

Bestyrelsesmedlem:Peter Randrup Nilsson. Valgt 2019 for perioden 2019-2021
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 60667790

   
 

 

 

 

Medarbejderrepræsentant skole: Lene Gräs.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 21670951

 

 

Medarbejderrepræsentant børnehave og vuggestue: Frank Ortmann Olesen.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.