Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi. Skolelederen har det daglige økonomiske og det pædagogiske ansvar på skolen, men bestyrelsen er med til at bestemme skolens mål og pædagogiske linie. Forældrekredsen ansætter skolens leder efter indstilling fra bestyrelsen.

Der holdes generalforsamling hvert år i april, hvor der vælges 7 repræsentanter, 2 suppleanter til bestyrelsen, en tilsynsførende og en revisor.

Der vælges på skift 4 og 3 repræsentanter, som sidder i 2 år. 1. suppleanten deltager i bestyrelsens møder.

Den samlede bestyrelse kan kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hvem sidder i bestyrelsen?

 

Formand: Michael Lenius. Valgt 2023 for perioden 2023-2025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 28603467


 

Næstformand: Søren Hess. Valgt 2023 for perioden 2023-2025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 22979119

 

Kasserer: Peter Randrup Nilsson. Valgt 2023 for perioden 2023-2025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 60667790

 

 

Bestyrelsesmedlem: Tobias Perquin. Valgt 2024 for perioden 2024-2026
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 51902122 

Bestyrelsesmedlem: Nanna Rantzau. Valgt 2024 for perioden 2024-2026
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 20635811

 

 

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Dalhoff Skaar. Valgt 2024 for perioden 2024-2026
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 42195530

 

 

  

 

Bestyrelsesmedlem: Kristian Leo Pedersen. Valgt 2023 for perioden 2023-2025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 20498604

 

Bestyrelsessuppleant: Babak Fadavi Kornerup. Valgt 2024 for perioden 2024-2025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 23363907

 

 

Bestyrelsessuppleant: Thomas Olsen Valgt 2024 for perioden 2024-2025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 40979694

 

 

Medarbejderrepræsentant skole: Anne-Mette Bøgelund & Trine Lausen Lund
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tlf. 28571944  42138301

 

 

Medarbejderrepræsentant børnehave og vuggestue: Frank Ortmann Olesen & Rikke Rothemejer
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.