Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolens drift og økonomi. Skolelederen har det daglige økonomiske og det pædagogiske ansvar på skolen, men bestyrelsen er med til at bestemme skolens mål og pædagogiske linie. Forældrekredsen ansætter skolens leder efter indstilling fra bestyrelsen.

Der holdes generalforsamling hvert år i april, hvor der vælges 7 repræsentanter, 2 suppleanter til bestyrelsen, en tilsynsførende og en revisor.

Der vælges på skift 4 og 3 repræsentanter, som sidder i 2 år. 1. suppleanten deltager i bestyrelsens møder.

Den samlede bestyrelse kan kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hvem sidder i bestyrelsen?

 

Formand: Søren Hess. Valgt 2019 for perioden 2019-2021
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 22979119


 

Næstformand: Helle Wittrup-Jensen. Valgt 2019 for perioden 2019-2021
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 81711555


 

Kasserer: Michael Lenius. Valgt 2020 for perioden 2020-2021
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 28603467

 

 

Bestyrelsesmedlem: Tobias Perquin. Valgt 2020 for perioden 2020-2022
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 72203471 

Bestyrelsesmedlem: Karin Bøgedal Slothuus. Valgt 2020 for perioden 2020-2022
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 22340784

 

 

Bestyrelsesmedlem: Line Emilie Fynn Staal. Valgt 2020 for perioden 2020-2022
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 61461844

 

 

  

 

Bestyrelsesmedlem:Peter Randrup Nilsson. Valgt 2019 for perioden 2019-2021
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 60667790

 

Bestyrelsessuppleant: Kristian Leo Pedersen. Valgt 2020 for perioden 2020-2021
E-mail:
Tlf. 

 

 

Bestyrelsessuppleant: Claus.Kragh Valgt 2020 for perioden 2020-2021
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 20440233

 

 

Medarbejderrepræsentant skole: Lene Gräs.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 21670951

 

 

Medarbejderrepræsentant børnehave og vuggestue: Frank Ortmann Olesen.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.