Der henvises til fælles mål https://emu.dk/grundskole/fysikkemi/faelles-mal