Faglighed og kreativitet

På Frøbjerg-Orte Friskole kombinerer vi bevægelse og kreative aktiviteter for at supplere elevernes forståelse og højne fagligheden.

Vi ser således faglighed og kreativitet som nært forbundne. Igennem hele skoleforløbet udfordrer vi elevernes kompetencer, der skal give dem et nuanceret syn på deres egen kunnen og formåen.

Vi kan blandt andet nævne:

  • Fremvisninger af produkter ved morgensang fra billedkunst, musik, digte, engelsk oplæsning m.m.
  • Optræden med drama og musik: 4. klasse teater, 7. klasse teater (skriver selv stykket) samt musical 6.-9. klasse.
  • Emneuger og dage i projektarbejde.
  • Lejrskole 6. klasse til Bornholm.
  • Lejrskole 9. klasse til en udenlandsk storby.
  • Besøg på kunstudstillinger, museer, hørvævsmuseet osv.
  • Natløb for 7.-9. klasse, eks. flygtningeløb.
  • Valgfag med drama og performance.
  • Frivillig sammenspil i Big Band.

Vores tilbud danner altså eleverne igennem hele skoleforløbet, således at vi får nogle unge mennesker der er i stand til at klare sig godt på en ungdomsuddannelse.

Information om Frøbjerg Orte Friskole, Børnehave og Vuggestues Venner.

Kom og vær med i Frøbjerg-Orte's Venner.

Alle der vil være med til at støtte op om Frøbjerg-Orte kan være med

Se mere om Frøbjerg-Orte's Venner her på skolens hjemmeside.

BEMÆRK alle forældre til børn på Frøbjerg-Orte er automatisk medlemmer af støtteforeningen, men vi kan sagtens være mange flere.

DERFOR: kender du nogen der er interesseret i deltage aktivt i Vennerne, så del vores opslag på skolens facebookside.

Kender du nogen der vil støtte vennerne økonomisk så giv dem en indmeldelsesblanket i hånden eller sig til dem at de skal melde sig til på skolens hjemmeside. Det koster kun 250 kr. om året.

Læs meget mere her 

DU TILMELDER DIG HER

Hvert år afholder vi 2 arbejdsdage, hvor vi især får skolen børnehaven og vuggestuen shinet op. 6. klasses forældre står med mad og forfriskninger - alle møder op og bidager med det bedste de har til fællesskabet.